wiki:DistSecWelcomePage

Svensk text till Webbportalen

Välkommen

Du har kommit till Blekinge Tekniska Högskolas distansbaserade säkerhetslaboratorium. Laboratoriet erbjuder både studenter och forskare unika möjligheter för att genomföra avancerade experiment och laborationer i skiftade datormiljöer, som t.ex. Windows, FreeBSD och diverse varianter av GNU/Linux. Skillnaden mot andra universitets laboratorier är att detta är helt distansbaserat. Du som student kan alltså sitta var som helst i världen så länge som du har tillgång till en Internetuppkoppling. Genom att använda fjärrstyrningsprogram, såsom SSH, VNC eller Microsofts Remote Desktop så kan du koppla upp dig mot dina bokade datorer i distanslabbet och på så sätt få full kontroll över skärm, tangentbord och mus.

Det bakomliggande kontrollsystemet i distanslaboratoret ger dig möjlighet att restriktionsfritt undersöka och experimentera utan att behöva känna oro för att datorns installation ska förstöras. Du kan bl.a. använda kontrollsystemet för att starta om datorer som hängt sig. Utöver detta erbjuder distanslabbet även en avskärmad miljö som lämpar sig för sådana laborationer och experiment som du inte kan eller vågar utföra på vanliga datorer p.g.a. riskerna. Som exempel kan nämnas analys och experiment med diverse datorvirus och Trojanska hästar.

Det finns för närvarande 32 maskiner att tillgå.

Engelsk text till Webbportalen

Welcome

This is the main portal for the remote security laboratory at Blekinge Institute of Technology in Sweden. The laboratory is a unique resource for both students and researchers who need a reliable and secure environment for carrying out exercises or experiments. In this environment you can experiment with computers running different types of operating systems, such as Windows, FreeBSD or various distributions of GNU/Linux.

One of the fundamental aspects of the laboratory is that it is aimed at distance learning and remote control, meaning that students and researchers do not need to be physically present to use the laboratory. Instead they rely on programs such as SSH, VNC or Microsoft's Remote Desktop application to login to the laboratory computers. This allows them to take full control of the screen, keyboard and mouse, as it was a local computer. The machines can be rebooted from the web portal.

A control system gives you the possibility to experiment without restrictions and you don't have to worry about breaking anything. Furthermore the laboratory gives you an isolated environment where, possibly dangerous, experiments can be performed. For example experiments with viruses and worms.

Up to 32 machines are available for experiments at the time.

Last modified 11 years ago Last modified on Oct 5, 2007, 2:56:58 PM